دسامبر 08, 2022

قندز: 2 پوسته در قلعه زال فتح ویک عراده رینجر با مقادیر زیاد مهمات غنیمت گرفته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، 2 پوسته دشمن را در ولسوالی قلعه زال ولایت قندز فتح نمودند.

پوسته های یاد شده که درمنطقه قولخو باغیچه موقعیت داشت، ظهر امروز مورد حمله قرار گرفت، نبرد تا عصر ادامه یافت که  درنتیجه آن، هردو پوسته پولیس واربکی ها کاملا فتح گردید ویک عراده رینجر ومقادیر زیاد مهمات دران غنیمت گرفته شد وبه عساکردشمن نیز تلفات وارد گردیده اما دقیقا تفصیلات آن به دست نه امده است.

Related posts