دسامبر 06, 2022

قندز: 3 عسکر در امام صاحب کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر موتر معاول ولسوال ولسوالی امام صاحب ولایت قندز حمله کردند.

حمله ساعت 12 ظهر دیروز درنزدیک مرکز آن ولسوالی صورت گرفت که دراثران، معاون ولسوال شدیدا زخمی گردید و3 تن از محافظین اش کشته شدند.

Related posts