دسامبر 08, 2022

قندز: 3 عسکر در قلعه زال کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکردشمن در ولسوالی قلعه زال ولایت قندز شدیدا درگیر شدند.

درگیری ساعت 12 ظهرا مروز درمنطقه تربوزگذر وصورت گرفت، نبرد تا پایان روز ادامه یافت که دراثران، 3 عسکرکشته و6 تن دیگر زخمی شدند ومتباقی عساکردشمن به فرار موفق شدند و3 تن ازمجاهدین نیز زخمی شده اند.

Related posts