نوامبر 30, 2022

قندز: 7 قریه در خان آباد از لوث دشمن تصفیه گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 7 قریه بزرگ را در ولسوالی خان اباد ولایت قندز از لوث اربکی ها کاملا تصفیه نمودند.

بر قریه های یاد شده بنام های بویین، تگابی قشلاق، یامچی، یامچی، حاجی یوسف، نواباد، لغمان قشلاق وجرباشی ساعت 3 بعد ازظهر امروز عملیات آغاز گردیدو تا 6 عصر ادامه یافت که درنتیجه ان، قریه های متذکره کاملا از لوث دشمن تصفیه گردید واربکی های مستقر دران ، به فرار موفق شدند اما به آنان تلفات وارد گردید لکن رقم تلفات دشمن به دست نه امده است.

Related posts