نوامبر 26, 2022

قندز:9 تن اربکی وپولیس در قلعه زال با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 9 عسکر، پولیس واربکی در ولسوالی قلعه زال ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی پیوستند.

عساکر یاد شده 2 روز قبل دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه از صفوف دشمن جدا وبا مجاهدین یکجا شدند.

که در جمع آنان ربان الله، نظام الدین، عبیدالله، محمد نادر، سبحان الله والله مراد عسکر، وخدای گل پولیس وغلام علی ومحمد جمعه اربکی شامل میباشند.

Related posts