دسامبر 01, 2022

قندهار : اربکی های اجیر در شاه ولیکوت با هم مسلحانه درگیر شدند

گذارش های رسیده از ولایت قندهار حاکی است که شام روزگذشته در منطقۀ سربند ولسوالی شاه ولیکوت ، ملیشه های وحشی و فاسد اربکی ، بر سرک یک بچه با هم ملسحانه درگیر شدند که در طی آن برادر قومندان نعمت ؛ قومندان پوستۀ دشمن و یک اربکی دیگر جابجا بهلاکت رسیدند و 2 تن دیگر نیز بشدت زخمی شدند .

2015-07-13

Related posts