نوامبر 26, 2022

قندهار : حمله بر پوستۀ دشمن در بولدک

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که بامداد امروز در منطقۀ ناوۀ ولسوالی بولدک، یک پوستۀ عساکر اجیر سرحدی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که البته از تلفات وارده به دشمن تا کنون اطلاع دقیقی در دست نیست .

2015-07-15

Related posts