دسامبر 08, 2022

قندهار : در طی عملیات فدایی در شهر قندهار 19 تن کشته و زخمی شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است دیشب حوالی ساعت 8 بجه ، یک تن از مجاهدین فدایی امارت اسلامی – عبدالله مصعب قندهاری – که با سلاح های خودکار و بمب های دستی مجهز بود، در حوزۀ 15 امنیتی شهر قندهار، در منطقۀ حاجی عرب ، بر ماموریت پولیس اجیر حمله نمود.

خبرمی افزاید که مجاهد فدایی ، پس از این که نگهبان ماموریت دشمن را بهلاکت رساند، داخل قرارگاه دشمن وارد شده و درگیری شدیدی را با افراد دشمن آغاز نمود.

در این درگیری که 3 ساعت دوام کرد، 19 تن عسکر پولیس بشمول قومندان این ماموریت – میرویس – کشته و زخمی شدند و مجاهدین نامبرده پس از 3 ساعت مقاومت بشهادت رسید . تقبله الله

2015/6/5

Related posts