دسامبر 06, 2022

قندهار : یک تانک و یک موتر زرهی در میوند تخریب گردید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز ظهر کاروان دشمن اجیر که بسوی ولسوالی ژری در حرکت بود، در منطقۀ گرماوک ولسوالی میوند مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت .

در این عملیات یک تانک دشمن تخریب گردید و یک موتر زرهی دشمن نیز انفجار داده شد و تمام سرنشینان آن کشته و زخمی شدند .

قابل یاد آوری است که روز گذشته نیز کاوران دشمن مورد حملۀ مشابه مجاهدین قرار گرفته بود که در طی آن یک قومندان مهم و ظالم ملیشه های اربکی ژری – قومندان مالدار – بهمراه چند اربکی دیگر بهلاکت رسیده بود .

2015/6/25

Related posts