نوامبر 30, 2022

قندهار : یک عراده موتر رینجر دشمن درارغستان تخریب گردید

ازولایت قندهار خبر رسیده است که عصر روز گذشته ، یک عراده موتر رینجر دشمن درمنطقه سپینی گاری ازمربوطات ولسوالی ارغستان مورد حمله مسلحانه مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

دراین حمله موتردشمن تخریب گردیده ویک عسکر درآن جابجا کشته شده ویکی هم بشدت زخمی شده است .

2015/7/29

Related posts