دسامبر 10, 2022

قندهار : یک عراده موتر رینجر دشمن درمعروف هدف زیکویک قرار گرفت

ازولایت قندهار خبر رسیده است که عصر روز گذشته ،  یک عراده موتر رینجر عساکر اجیر درمنطقه ناوه ازمربوطات ولسوالی  به اثر اصابت مرمی زیکویک تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

2015/6/13

Related posts