دسامبر 01, 2022

قندهار : یک عسکر گزمۀ دشمن در شورابک کشته شد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ میان بادی کاریز و غوندی کمال خان ، گزمۀ پیادۀ عساکر اجیر سرحدی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات یک عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسید و یک کلاشنکوف و 6 جعبه از وی بغنیمت مجاهدین در آمد .

2015/7/3

Related posts