نوامبر 30, 2022

قندهار : یک قومندان و 3 عسکر در بولدک کشته شدند از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که صبح امروز هنگام طلوع آفتاب ، در منطقۀ لوی کاریز ولسوالی بولدک ، گزمۀ پیادۀ عساکر اجیر سرحدی هدف انفجار قوی ماین قرار گرفته است . در این انفجار یک قومندان محلی و 3 عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیده و 2 تن دیگر نیز بشدت زخمی شدند . 2015-07-15

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که صبح امروز هنگام طلوع آفتاب ، در منطقۀ لوی کاریز ولسوالی بولدک ، گزمۀ پیادۀ عساکر اجیر سرحدی هدف انفجار قوی ماین قرار گرفته است .

در این انفجار یک قومندان محلی و 3 عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیده و 2 تن دیگر نیز بشدت زخمی شدند .

2015-07-15

Related posts