نوامبر 30, 2022

قندهار : یک موتر زرهی در شورابک تخریب گردید و 4 تن کشته شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که مجاهدین امارت اسلامی صبح روز گذشته یک پوستۀ دشمن اجیر را در منطقۀ کمال غوندی ولسوالی شورابک مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند .

در این عملیات یک موتر زرهی دشمن اجیر کاملا تخریب گردید و 4 تن از اجیران داخلی در آن بشدت زخمی شدند .

2015/5/26

Related posts