دسامبر 10, 2022

قندهار : یک موتر زرهی دشمن اجیر در شاه ولیکوت تخریب شد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت 6 بجه ، در منطقۀ کوندلان ولسوالی شاه ولیکوت ، عساکر اجیر و منسوبین پولیس ادارۀ مزدور ، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند .

خبرمی افزاید که افراد دشمن از حوالی ساعت 8 صبح ، بقصد اجرای عملیات آمده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند .

در این عملیات یک موتر زرهی دشمن اجیر هدف توپ 82 میلی متری مجاهدین قرار گرفت و تمام سرنشینان آن کشته و زخیم شدند و نیروهای دشمن از منطقه پا بفرار گذاشتند .

2015/6/27

Related posts