دسامبر 10, 2022

قندهار : 2 اربکی در خاکریز کشته شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 9 صبح ، یک موتر سایکل ملیشه های اجیر اربکی در ولسوالی خاکریز هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار که در منطقۀ چینار صورت گرفت، موتر سایکل دشمن کاملا تخریب گردید و 2 اربکی که بر آن سوار بودند جابجا کشته شدند .

2015/6/24

Related posts