دسامبر 08, 2022

قندهار : 3 عسکر دشمن در میوند کشته و زخمی شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت 2 و نیم ، در منطقۀ بندتیمور ولسوالی میوند، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در اثر آن به دشمن تلفات وارد گردیده است .

در همین حال یک پوستۀ دشمن اجیر در همین منطقه هدف بمب های دستی مجاهدین قرار گرفت که در آن نیز به دشمن تلفات وارد شد .

خبر دیگری نیز می رساند که ظهر روز گذشته عساکر اجیر در همین منطقه در صدد خنثی کردن یک حلقه ماین بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند که در اثر آن 2 عسکر جابجا بهلاکت رسیدند و یک تن دیگر بشدت زخمی شد .

2015-07-14

Related posts