نوامبر 30, 2022

قندهار : 4 عسکر کوماندو در میوند کشته شدند و سلاح های غنیمت گردید

گذارش های رسیده از ولایت قندهار حاکی است که امروز ظهر، پس از آنکه مجاهدین یک هلی کاپتر دشمن را در دشت دشت لالک و زدک ولسوالی میوند سرنگون نمودند، عساکر کوماندوی دشمن با از هلی کاپتر های دشمن نزدیک این هلی کاپتر پیاده شده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند .

در این عملیات 4 عسکر کوماندوی دشمن جابجا بهلاکت رسیدند و یک قبضه راکت و 3 میل سلاح از آنان بغنیمت مجاهدین درآمد.

در این عملیات همچناین یک موتر زرهی دشمن توسط ماین انفجار داده شد و تمام سرنشینان آن کشته و زخمی شدند .

پس از این درگیری ، هلی کاپترهای دشمن منطقه مورد بمباران شدید قرار دادند که در اثر آن 5 تن از مجاهدین مجروح گردیده و 2 تن دیگر بمقام شهادت نایل شدند . تقبلهم الله
2015/6/28

Related posts