دسامبر 08, 2022

قندهار : 4 پوستۀ دشمن در میانشین فتح گردید و 12 عسکر کشته و زخمی شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که عصر امروز چند پوستۀ امنیتی دشمن اجیر نزدیک مرکز ولسوالی میانشین در جراین عملیات بهاری عزم مورد حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات پس از مقاومت کوتاهی ، 4 پوستۀ دشمن کاملا فتح گردید و 5 عسکر اجیر در آن جابجا بهلاکت رسیده و 7 تن دیگر مجروح شدند و متباقی موفق بفرار شدند .

مجاهدین پس از این عملیات ، تعمیر پوسته های دشمن را انفجار داده اند .

در این درگیری یک تن از مجاهدین بشهادت رسیده است . تقبله الله

2015/5/25

Related posts