نوامبر 30, 2022

قهرمانان ( عــــــــزم ) 10 پوستۀ دشمن را درولسوالی های  کجکی ، سنگین وگریشک ولایت هلمند فتح نموده و43 عسکر را بهلاکت رساندند

قهرمان ( عزم ) دیشب 2 پوستۀ مهم دشمن را درمنطقه دبری ازمربوطات ساروان قلعه ولسوالی سنگین  فتح کردند و15 عسکر اجیر را  بهلاکت رساندند  وهمچنان 7 پوستۀ دشمن را درمناطق جنگل ، دنخیل ، سیابندی ، بارگزیی ومیان ردوی ازمربوطات ولسوالی کجکی فتح و21  عسکر وپولیس را بقتل رساندند وهمینطور یک پوستۀ دشمن را درمنطقه ناقلین ازمربوطات ده آدم خان ولسوالی گریشک  فتح نموده و 7 عسکر اجیر را درآن کشتند دراین تمام عملیات ها یک تن ازمجاهدین بشهادت رسیده و2 تن دیگر زخم برداشته اند .

مجاهدین  5 میل ثقیل ، 14 میل سلاح امریکایی ، 2 هاوان وسط ، یک توپ spg9 با 80 مرمی ، یک خفیف ، یک میل کلاشنکوف ، یک دهشکه ، 197 فیر راکت ، 85300 مرمی سلاح های سبک وسنگین  ویک دستگاه مخابره ودیگر مهمات ازدشمن بغنیمت گرفته اند .

قاری یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۸/۲۹هق 2015/6/16 م

Related posts