دسامبر 01, 2022

قومندانان جهادی ولایت زابل بااشتراک صدها تن ازمجاهدین با امیرتازهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت کردند

براساس خبرنگار ویب سایت الاماره که روز گذشته ، قومندانان جهادی ولایت زابل هریک ملاعطاء الله مسؤل نظامی ولسوالی میزان ، مولوی محمدعالم صاحب قومندان نظامی ولسوالی دایچوپان وملاعالم شاه مقبل بااشتراک صد ها تن ازمجاهدین ولایت مذکور درطی یک  جلسۀ وسیعی  با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی ( الحاج ملااخترمحمد منصور ) بیعت شان را ابراز نموده ودرپیشبرد امور جهادی تحت قیادت امیرجدید به هرحکم شرعی لبیک گفتند .

2015/8/4

Related posts