دسامبر 10, 2022

لغمان: درحمله برکاروان دشمن در علینگار، 2 تانگ نابود و3 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی برکاروان های نظامی دشمن در ولسوالی علینگار ولایت لغمان حمله کردند.

حمله شام دیروز درمنطقه کاجگره صورت گرفت که دراثران، یک تانگ دشمن تخریب ویک عسکردر آن کشته ویک تن دیگر زخمی گردید.

همچنان عمل 4 عصر امروز درمنطقه ورنتا نیز بر کاروان دشمن حمله صورت گرفت که دراثران،یک تانگ دیگر دشمن کاملا تخریب گردید و2 عسکر دران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts