دسامبر 08, 2022

لغمان: دو گزمه دشمن در علینشگ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در نزدیک مرکزولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت.

همچنان ساعت 2 بعد ازظهر امروز درمنطقه گلوته نیز بریک گزمه دیگر دشمن حمله صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts