دسامبر 01, 2022

لغمان: یک تن پولیس در بادپخ با ضرب گلوله کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک تن پولیس را در ولسوالی بادپخ ولایت لغمان هدف سلاح نوع درازکوف قرار دادند.

پولیس یاد شده ساعت 6 وسی دقیقه عصر دیروز درمنطقه قلعه محمود در داخل پولیس هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.

Related posts