نوامبر 27, 2022

لغمان: یک عسکر در علینشگ کشته شد

به اساس خبر، یک گزمه پیاده اردوی اجیر در منطقه مرکزی ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts