دسامبر 08, 2022

لغمان: یک عسکر کماندو دشمن در علینگار بازداشت گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک عسکر کماندوی دشمن را در ولسوالی علینگار ولایت لغمان بازداشت نمودند.

عسکر یاد شده ساعت 4 عصر دیروز درمنطقه تپاک طی یک چاپه مجاهدین بازداشت گردید وبه محل امنی انتقال داده شد.

Related posts