دسامبر 01, 2022

لغمان: یک پوسته در علیشنگ فتح وبعدا به آتش کشیده شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم یک پوسته دشمن را در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان به آتش کشیدند.

پوسته یاد شده که درمنطیقه بادرو آن ولسوالی با 2 پوسته دیگر موقعیت داشت ساعت 9 بجه دیشب مورد حمله قرار داده شدند ، نبرد تا 12 وسی دقیقه دیشب ادامه یافت که درنیتج ان، پوسته فتح گردید وبعدا توسط مجاهدین کاملا به آتش کشیده شد ویک تانگ دران تخریب و3 عسکر زخمی شدند ویک تن ازمجاهدین نیز به شهادت رسیده است.

Related posts