دسامبر 08, 2022

لغمان: یک پوسته دشمن در علیشنگ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته دشمن در ولسووالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت 6 صبح امروز درمنطقه بادرو صورت گرفت که دراثران، 2 عسکرزخمی شدند وساختمان پوسته خساره مند گردید.

Related posts