نوامبر 30, 2022

لغمان: یک پوسته دشمن در علیشنگ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند

حمله ساعت 6 عصر دیروز درمنطقه گردی اسلام اباد صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts