دسامبر 10, 2022

لغمان: یک پوسته دشمن در قرغه یی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته پولیس درمنطقه قرغه یی ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت 2 بجه دیشب درمنطقه چارباغ صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts