نوامبر 27, 2022

لغمان: یک گزمه اربکی در نزدیک مهترلام شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک گزمه ملیشه های اربکی در نزدیک مهترلام مرکزولایت لغمان شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 6 عصر امروز درمنطقه اکین آباد صورت گرفت که دراثران، یک عسکردشمن زخم برداشت.

Related posts