نوامبر 30, 2022

لغمان: یک گزمه اردوی اجیر درعلینگار مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک گزمه اردوی اجیر درمنطقه ادار ولسوالی علینگار ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت 8 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، عساکر دشمن پای به فرار نهادند ویک موتر تخریب شده شان باقی ماند که توسط مجاهدین به آتش کشیده شد.

Related posts