نوامبر 26, 2022

لغمان: 2 تن اربکی در بادپخ کشته وسلاح اش غنیمت گرفته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 2 تن اربکی را در منطقه اسمسو ولسوالی بادپخ ولایت لغمان به قتل رساندند.

اربکی یاد شده هنگام با مجاهدین درگیر شدند که مجاهدین درمنطقه یاد شده مصروف تلاشی بودند که اربکی ها با آنان روبروی شدند.

که درنتیجه ان، اربکی های به فرار موفق شدند ومقادیر زیاد سلاح ومهمات نیز به مجاهدین غنیمت گردید.

Related posts