نوامبر 30, 2022

لوگر:دراثر حمله بر پوسته دشمن،2 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن درمنطقه قلعه وزیر درنزدیک مرکز ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح دیروز درمنطقه قلعه وزیر صورت گرفت که دراثران، 2 عسکردشمن کشته شدند.

Related posts