دسامبر 01, 2022

لوگر: دراثرانفجار بریک رینجر در پل علم،3 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر اردوی اجیر در منطقه قصاب ها نزدیک پل علم مرکزولایت لوگر شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، 3 عسکرکشته ورینجر تخریب گردید.

Related posts