دسامبر 10, 2022

لوگر: دراثر انفجار بریک رینجر در نزدیک پل علم، 1 عسکر کشته شد

به اساس خبر،یک عراده رینجر اردوی مزدور در منطقه کاریز فیض نزدیک پل علم مرکز ولایت لوگر شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید ویک عسکر دران کشته ویک تن  دیگر زخم برداشت.

Related posts