نوامبر 26, 2022

لوگر: دراثر یک انفجار در برکی برک، 6 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار اردوی اجیر در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 6 صبح امروز بر تانگ دشمن درمربوطات آن ولسوالی صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید و6 عسکر دران جابجا کشته شدند.

خبرمی افزاید، حوالی 5 صبح امروز درمنطقه برکی راجان نیز بر عساکردشمن حمله مسلحانه صورت گرفت که دراثران، یک عسکر دشمن کشته شد.

Related posts