نوامبر 26, 2022

لوگر: درحمله بر عساکردشمن در نزدیک پل علم، 1 تانگ و1 رینجر تخریب گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برعساکردشمن درنزیک کمپاین خدر نزدیک پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند که غرض باز کردند شاهراه آمده بودند، حمله ساعت 5 صبح امروز آغاز گردید وتا 11 چاشت ادامه یافت که دراثران، یک تانگ ویک عراده رینجردشمن تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

2015-06-03

Related posts