دسامبر 08, 2022

لوگر: درگیری با دشمن در ولسوالی محمدآغه

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکر دشمن درمنطقه زرغون شهر ولسوالی محمداغه ولایت لوگر شدیدا درگیر شدند.

درگیری ساعت 12 وسی دقیقه ظهر دیروز  با عساکردشمن صورت گرفت که روان یک پوسته بودند که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts