دسامبر 06, 2022

لوگر: عساکرامریکایی درمربوطات پل علم مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر تانگ های عساکر امریکایی در منطقه پادخواب شانه نزدیک پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکر امریکایی مرگبار زخم برداشت ومتباقی پای به فرار نهادند.

Related posts