دسامبر 01, 2022

لوگر: عساکر دشمن در برکی برک مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در مربوطات ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکر دران زخمی گردید.

Related posts