نوامبر 30, 2022

لوگر: مقر ولسوالی خوشی با هفتاد پنج مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مقر ولسوالی خوشی ولایت لوگر با هفتاد پنج حمله کردند.

حمله ساعت 12 بجه ظهر امروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم دقیق آن به دست نه امده است.

Related posts