دسامبر 06, 2022

لوگر: پایگاه دشمن در محمد آغه مورد حمله موشکی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قراگاه دشمن در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر حمله موشکی نمودند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز درمنطقه قلعه شکار صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts