دسامبر 08, 2022

لوگر: یک تانگ دشمن درنزدیک پل علم شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک تانگ دشمن در نزدیک پل علم مرکزولایت لوگر شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، تانگ نابود گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts