دسامبر 06, 2022

لوگر: یک پوسته دشمن درنزدیک پل علم مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دشمن در مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند

حمله ساعت 11 بجه دیشب بر پوسته دشمن که نزدیک شهر در داخل پارک موقعیت دارد، صورت گرفت که درثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts