دسامبر 08, 2022

لوگر: یک پوسته دشمن در محمدآغه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در منطقه سرخاب ولسوالی محمدغه ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts