نوامبر 30, 2022

لوگر: یک پوسته دشمن در چرخ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در منطقه پسپجک ولسوالی چرخ ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت 7 شام دیروز صورت گرفت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گشت ویک عسکر دران مجروح گردید.

Related posts