نوامبر 30, 2022

لوگر: یک پوسته دشمن در چرخ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در منطقه پسپجک ولسوالی چرخ ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکر دشمن زخمی شدند.

Related posts