دسامبر 06, 2022

لوگر: 2 عسکر در نزدیک پل علم کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکردشمن درنزدیک قلعه علی خان مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران، 2عسکر کشته ویک تن دیگر زخمی گردید.

Related posts