نوامبر 30, 2022

لوگر: 2 عسکر د برکی برک کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر گزمه های دشمن در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت یک بعد ازظهر دیروز درمنطقه چهلتن صورت گرفت ویک عسکر دشمن کشته و3 عراده موتر سایکل غنیمت گرفته شد.

همچنان ساعت 11بجه دیشب درمنطقه سنگ بریک گزمه دیگر دشمن حمله صورت گرفت ویک عسکر دشمن نیز به هلاکت رسید.

Related posts